Cookies

Vi använder och samlar in analytisk information från olika teknologier. När en Användare besöker
marknan.se läses information av med hjälp av kakor och web beacon teknologi.
Vi använder så kallade kakor för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. En kaka är en textfil som vid besök på eller vid interaktion med en webbplats läggs till i din webbläsares internminne.

Du har möjlighet att förhindra att sådana kakor placeras i din webbläsare. De flesta moderna webbläsare (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari) är inställda på att acceptera kakor automatiskt, men du kan själv välja att ändra inställningarna så att kakor inte accepteras. Nackdelen med att avaktivera kakor i din webbläsare är att webbplatsen inte kommer att fungera optimalt. Anledningen är att syftet med de flesta kakor vi använder är att säkerställa just webbplatsens funktionalitet, till exempel att webbplatsen ska kunna komma ihåg vad du har lagt i varukorgen.

”Web Beacon” är en teknologi möjliggör identifiering av vilka hemsidor och e-postmeddelanden som är öppnade.

Analystjänster
Vi använder även andra verktyg som Google Analytics och andra analysverktyg. Informationen som vi samlar från dessa verktyg använder vi för att förbättra våra tjänster. Du hittar mer information om Google Analytics på Google Analytics hemsidor. Du kan förbjuda Google Analytics från att samla information genom att ladda Google Analytics opt-out add-on i din webbläsare.

6. Varför samlar vi in uppgifter?

Personuppgifter som vi samlar in använder vi till följande :

Kundservice
Personuppgifter används för att sköta, utveckla förhållandet mellan marknan.se och våra kunder. Om du kontaktar oss använder vi uppgifter som vi samlar in för att svara på frågor, lösa problem och i övrigt hantera ditt meddelande.

Marknadsföring
Om du har godkänt direktmarknadsföring kan vi skicka information till dig om marknan.se
Den som är registrerad har alltid rätten till att förbjuda oss från att skicka direktmarknadsföring, marknadsundersökningar eller annan typ av profilering.

7. Lagringstid

Vi sparar personuppgifter så länge som lagen kräver eller så länge som det finns behov till att lagra.