1. INLEDNING 

1.1. Avtalsparter: Dessa allmänna villkor för inlägg om köp/försäljning/uthyrning/byten av tjänster/produkter (härefter refererat till som ”dessa Villkor”) gäller mellan Marknan.se (I detta avtal kallat "MARKNAN") och den fysiska eller juridiska person som publicerar Inlägg inom köp/försäljning/uthyrning/byten av tjänster/produkter (I detta avtal kallat "Inläggsansvarig"), som publiceras på webbplatsen www.marknan.se ("Plattformen"). Inläggsansvarig och MARKNAN refereras gemensamt till som "Parterna" och var för sig som "Part".

1.2. Övriga villkor: Dessa Villkor inkluderar inte allmänna användarvillkor. Sådana villkor framgår i MARKNAN:s ”Allmänna användarvillkor”. Dessa Villkor inkluderar inte heller allmänna villkor för reklamannonser som näringsidkare och juridiska personer kan köpa från MARKNAN. Sådana villkor framgår i MARKNAN:s ”Allmänna villkor för reklamannonser”. 

1.3. Bilagor: Följande villkor utgör en bilaga till detta avtal:

- ”Allmänna användarvillkor”.

Länk till villkoren: https://marknan.se/sida/anvandervillkor

Som privatperson får man annonsera helt kostnadsfritt på Marknan.se.

Vid företagsannonsering gäller upplägg samt prislista som finns i avtalet. 

Inläggsansvarig måste skapa ett användarkonto i enlighet med de Allmänna Användarvillkoren, för att kunna skapa inlägg/annons.

Om det förekommer mot varandra stridande uppgifter i dessa Villkor om köp/försäljning/uthyrning/byten av tjänster/produkter och bilagan ”Allmänna användarvillkor”, ska dessa äga Villkor företräde. De villkor som framgår i bilagan ”Allmänna användarvillkor” utgör en integrerad del av detta avtal och ska komplettera dessa Villkor, i den mån det inte särskilt framgår annat.

1.4. Godkännande av avtal: Inläggsansvarig godkänner dessa Villkor samt de Allmänna användarvillkoren vid betalning av inlägg om köp/försäljning/uthyrning/byten av tjänster/produkter. 

2. DEFINITIONER

2.1. I dessa Villkor har nedanstående begrepp följande innebörd:

Plattformen: Webbplatsen: www.marknan.se. 

Inläggsansvarig: Alla fysiska och juridiska personer som köper MARKNAN:s Inläggstjänster. 

Inläggstjänster: Avser de inläggstyper som MARKNAN tillhandahåller för inlägg om köp/försäljning/uthyrning/byten av tjänster/produkter, exempelvis Standardinlägg.

Inläggsmaterial: Allt material och all information som Inläggsansvarig skickar in till MARKNAN i samband med köp av Inläggtjänst och som framgår av inlägget vid publicering.

Personuppgift: Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Typiska Personuppgifter är personnummer, namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Bilder på och ljudupptagningar av individer som behandlas i dator kan vara Personuppgifter även om inga namn nämns. 

Personuppgiftsbehandling: En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande Personuppgifter. Exempelvis insamling, registrering, lagring, organisering, strukturering m.fl.

Registrerad: Den fysiska person som, direkt eller indirekt, kan identifieras genom Personuppgifterna.

3. ADMINISTRATÖR

3.1. MARKNAN är Plattformens administratör som publicerar inlägg i Plattformen. MARKNAN godkänner eller nekar inskickat inläggsmaterial och har rätt att fritt publicera samt radera inlägg. MARKNAN ansvarar inte för innehållet i inläggen och kontrollerar inte inläggens riktighet, lagenlighet eller liknande. MARKNAN kontrollerar enbart att Inläggsmaterialet är ifyllt korrekt.

4. INLÄGGSTJÄNSTER

4.1. MARKNAN erbjuder följande Inläggstyp via Plattformen:

Standardinlägg: Standardinlägg visas på Plattformens startsida och på söksidan i inläggsflödet. Standardinlägg publiceras i kronologisk ordning efter publiceringsdatum i fallande ordning.

4.2. Inläggstjänsten anses fullgjord när inlägget ifråga har godkänts och publicerats på Plattformen. Vid godkänt inlägg, kommer Inläggsansvarig att få ett bekräftelsemeddelande som innehåller en inläggslänk skickad till sig via sin angivna e-postadress.

4.3. Alla inlägg av privatpersoner i Plattformen har automatiskt vid skapandet nittio (90) dagars maximal giltighetstid i flödet (Företagsannonser har ingen maximal giltighetstid i flödet). Inläggsansvarig ska radera inlägget när den inte längre är aktuell genom att följa instruktionerna som följer i e-postmeddelandet innehållande inläggslänken. Inlägg raderas automatiskt efter tolv (24) månader, om de inte förnyas av Inläggsansvarig. 

5. GENERELLA REGLER FÖR INLÄGG 

5.1. Tillåtna inlägg: Det är endast tillåtet att skapa inlägg om köp, försäljning, uthyrning, byten och efterlysningar av tjänster och/eller produkter.

5.2. Språk: Inlägg ska vara skrivna på svenska eller engelska. 

5.3. Kategori: Inlägg ska placeras i den kategori som bäst beskriver produkten eller tjänsten. Det är inte tillåtet för en och samma Inläggsansvarig att skicka in sammainläggsobjekt under flera kategorier. Enbart ett (1) exemplar av samma inläggsobjekt kan bli publicerat.

5.4. Rubrik: Inläggsrubriken ska enbart beskriva produktens eller tjänstens art. Det får inte förekomma några företagsnamn, specialtecken eller länkar på rubriken. 

5.5. Beskrivning: Produkten eller tjänsten måste beskrivas utförligt i inläggstexten. Det är inte tillåtet att endast länka till en annan sida. Inläggstexter får inte kopieras från andra inlägg. Det är inte tillåtet att använda sig av sökord i inläggstexten som gör att Användare får felaktiga inläggsträffar eller som innebär otillåten användning av annans varumärke.

5.6. Bild: Varje försäljningsinlägg måste innehålla minst en (1) bild.

5.7. Inläggsmaterial: Inläggsmaterial ska skickas till MARKNAN via Plattformens formulär. Inläggsansvarig intygar att det inskickade Inläggsmaterialet är korrekt och att Inläggsansvarig har rätt att använda Inläggsmaterialet för publicering via Plattformen samt att dela/publicera Inläggsmaterialet via MARKNAN:s sociala medier, såsom exempelvis men inte enbart, Instagram, Facebook och LinkedIn. Inläggsansvarig godkänner att MARKNAN får nyttjanderätt och rätt att använda inskickat Inläggsmaterial i marknadsföringssyfte, såsom bilder och inläggstexter, utan begränsning i tiden. Inläggsansvarig har inte rätt att kräva ersättning från MARKNAN för användning av Inläggsmaterialet i enlighet med denna klausul.

5.8. Rättigheter: Inläggsansvarig ska inneha samtliga nödvändiga rättigheter till innehållet som Inläggsansvarig önskar få publicerat på Plattformen, antingen genom att Inläggsansvarig själv har skapat innehållet (exempelvis en bild eller en inläggstext), eller att alla som har medverkat har gett Inläggsansvarig tillstånd att använda sådant material för publicering på Plattformen i enlighet med dessa Villkor. Inläggsansvarig garanterar att inskickat Inläggsmaterial inte innehåller immaterialrättsligt skyddat material, såsom bild, logotyp eller annat material som Inläggsansvarig inte har tillåtelse att använda. 

6. SÄRSKILDA REGLER FÖR FORDONSHANDLARE

6.1. Det är enbart tillåtet att skapa försäljningsinlägg i egenskap i fordonshandlare om Inläggsansvarig:

a) Är ett svenskregistrerat bolag, som är registrerat för F-skatt och mervärdesskatt, och som bedriver handel med motorfordon (exempelvis personbil, moped, motorcykel, släpvagn, snöskoter, transportbilar m.m.). 

b) Har ett offentligt publicerat telefonnummer och en offentligt publicerad adress.

6.2. Samtliga fordon som Inläggsansvarig väljer att skapa försäljningsinlägg för i Plattformen ska:

a) vara motorfordon med ett svenskt registreringsnummer (alternativt VIN-kod eller chassinummer). Sådana specifika uppgifter kopplade till fordonet ska även anges korrekt och riktigt i försäljningsinlägget. 

b) Finnas tillgängliga i Sverige.

c) Vara till salu. 

6.3. Bilder på fordon som Inläggsansvarig väljer att skapa inlägg för i Plattformen ska:

a) Vara en bild av fordonet som är till salu och som framgår i inlägget. 

b) Eventuell logotyp på bilden får inte skymma fordonet eller ta över en allt för stor del av bilden.

c) Vara fri från texter som redigerats på bilden och grafiska effekter, såsom ramar, skuggor, figurer m.m.

6.4. De fordonsinlägg som Inläggsansvarig väljer att publicera i Plattformen ska:

a) Avse enbart ett (1) fordon per inlägg.

b) Innehålla uppgift om fordonets modell och märke.

c) Innehålla prisuppgift i svenska kronor (SEK) inklusive mervärdesskatt. 

d) Eventuella avgifter (exempelvis leasingavgift, avbetalningsavgift m.m.) ska anges separat i inlägget och beskrivningen. 

7. SÄRSKILDA REGLER FÖR INLÄGG AV DJUR, PÄLSAR M.M.

7.1. Försäljning av djurprodukter och djurpälsar som anses vara sårbara enligt CITES listning, exempelvis varg och leopard, kräver tillstånd från Jordbruksverket. Det ska framgå i Inläggstexten om sådant tillstånd finns. Om tillstånd inte finns, får sådana produkter inte försäljas via Plattformen. Olaglig försäljning av sådana produkter kan straffas med fängelse eller böter.

7.2. All försäljning eller överlåtelse av djur ska ske i enlighet med Djurskyddslagen. Inläggsansvarig måste även följa MARKNAN:s nedanstående särskilda regler.

7.3. Det är inte tillåtet att skänka bort djur. Följande lägsta priser för olika djurkategorier ska följas. Dessa lägsta priser finns reglerade, för att förhindra ogenomtänkta köp: 

- Fiskar och leddjur/insekter, minst 25 SEK styck.

- Fågel, minst 100 SEK styck.

- Hund, minst 1000 SEK styck.

- Kanin, minst 100 SEK styck.

- Katt, minst 500 SEK styck.

- Lantbruksdjur (däggdjur), minst 100 SEK styck.

- Lantbruksdjur (fågel), minst 50 SEK styck.

- Reptil, minst 100 SEK styck.

- Råtta, hamster och marsvin, minst 100 SEK styck.

7.4. Djurens ålder måste framgå i Inläggstexten. Regler kring när följande djur tidigast kan överlåtas: 

- Hundar får inte överlåtas innan de är 8 veckor gamla.

- Kaniner får inte överlåtas innan de är 7 veckor gamla.

- Katter får inte överlåtas innan de är 12 veckor gamla.

7.5. Inläggsansvarig måste kunna delge hundens registreringsnummer från Jordbruksverket vid förfrågan. Om inlägget avser en hundvalp och valpens registrering inte har hunnit ske, måste valpens mammas registreringsnummer kunna anges. 

7.6. Inlägg om rovdjur och/eller zoologiska djur och/eller uppstoppade sådana djur, till exempel varg, rovfåglar, leopard, m.fl. kan kräva intyg om att marknadssättandet är lagligt. Det är Inläggsansvarig som ansvarar för att kontrollera gällande regler och regelverk för varan/produkten som framgår i inlägget. Olaglig försäljning kan medföra böter eller fängelse.

8. OLAGLIGA OCH OTILLÅTNA VAROR SAMT TJÄNSTER

8.1. MARKNAN kommer inte att publicera Inlägg som innehåller stötande eller kränkande innehåll, innehåll av politisk karaktär, sexistiskt eller rasistiskt innehåll eller liknande. MARKNAN förbehåller sig rätten att ta bort/inte publicera/ändra i Inläggstexten, om inläggssinnehållet bryter mot reglerna i dessa villkor, i sådana fall kommer Inläggsansvarig att bli meddelad om det via e-post.

8.2. MARKNAN förbehåller sig rätten att inte publicera Inlägg som:

- inte anses vara lämpliga enligt MARKNAN:s bedömning, 

- strider mot villkoren i dessa Villkor eller mot lag,

- gör reklam för direkta eller indirekta konkurrenter till MARKNAN,

- i övrigt inte är förenliga med Plattformens syfte.

8.3. Olagliga varor som inte är tillåtna att sälja enligt svensk lag får inte postas via Plattformen. Exempel på sådana olagliga varor: 

- Alkohol, narkotika, tobak,

- Förfalskade mynt och sedlar,

- Hittelön eller ersättning för anskaffande av bostad,

- Laservarnare,

- Läkemedel, 

- Människodelar,

- Olagliga vapen, såsom batonger, automatvapen, 

- Piratkopior/förfalskningar,

- Produkter för trådlös överföring på 1,2-GHz-bandet,

- Vissa kemiska preparat (exempelvis kvicksilver).

8.4. Inlägg om följande otillåtna produkter och tjänster kommer inte att bli publicerade via Plattformen:

Otillåtna varor 

- Affärsöverlåtelser av företag eller verksamheter utanför EU,

- E-postadresser,

- Egna radio- eller TV-inspelningar,

- Hälso- eller skönhetspreparat (parfymer undantaget),

- Laserpekare som överstiger 5 mW och samtliga laserpekare med grön laser,

- Linser (när dessa säljs av privatperson),

- Medlemskap på hemsidor,

- Parkeringstillstånd,

- Pornografi och sexleksaker,

- Produkter för att låsa upp mobiltelefoner,

- Produkter som är avsedda för att undvika/försvåra uttagande av trängselskatt,

- Registreringspapper,

- Stötande propaganda,

- Telefonnummer (dock får abonnemang överlåtas i samband med telefonförsäljning),

Otillåtna tjänster

- Barnpassning,

- Massage (när denna tjänst utförs av privatperson),

- Mäklartjänster (när denna tjänst utförs av privatperson),

- Tatuering (när denna tjänst utförs av privatperson).

9. SÄRSKILDA REGLER FÖR INLÄGG OM VAPEN

9.1. Inlägg som rör försäljning av vapen som är licenspliktigt måste innehålla information om att vapnet kräver licens. Sådan information ska framgå i annonstexten. 

9.2. Det är inte tillåtet att publicera inlägg om replikor, ”soft air guns” eller ”startvapen”, eller kolsyrevapen, luftpistoler eller andra vapen som är replikor eller liknar vapen tillverkade efter år 1896. 

10. INLÄGGSANSVARIGS ANSVAR

10.1. Inläggsansvarig ansvarar själv för att det Inläggsmaterial som denne skickar in till MARKNAN inte strider mot gällande lagar, regler och tredje mans rättigheter. 

10.2. Inläggsansvarig är ensamt och personligen ansvarig för inskickat Inläggsmaterialet och ska hålla MARKNAN skadelös mot kostnader och ersättningsanspråk som kan riktas mot MARKNAN med anledning av publicerat och/eller delat Inläggsmaterial. Inläggsansvarig åtar sig att hålla fullt MARKNAN skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av Inläggsmaterial eller på grund av att Inläggsansvarig i övrigt har agerat i strid med dessa Villkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.

10.3. MARKNAN är enbart en förmedlare av Plattformen som gör det möjligt för Användare att ingå avtal med varandra. MARKNAN är inte en avtalspart i affärstransaktioner eller affärsförbindelser som uppstår mellan Inläggsansvarig och andra användare av Plattformen.

11. PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR 

11.1. MARKNAN förbehåller sig rätten att ändra priserna från tid till annan samt rätten att när som helst erbjuda tilläggstjänster och nya tjänster samt rätten att förändra utbudet av sina tjänster och att upphöra med tillhandahållandet av sina tjänster. Sådant upphörande eller förändring av tjänst som påverkar en aktiv tjänst, sker efter att tjänsteavtalet löper ut. 

12. ÅNGERRÄTT OCH ÅTERBETALNING

12.1. Juridiska personer har ingen lagstadgad ångerrätt vid köp av MARKNAN:s tjänster.

12.2. Konsumenter får annonsera helt kostnadsfritt och därför gäller ingen ångerrätt. 

12.3. Om MARKNAN inte publicerar inskickat Inläggsmaterial eller om ett Inlägg nekas publicering, får Inläggsansvarig ett e-postmeddelande med instruktioner för att åtgärda bristen samt instruktioner för att begära återbetalning. 

12.4. Missbruk, manipulering eller användning av Plattformen och/eller Inläggstjänsterna i strid mot MARKNAN:s regler och villkor ger inte rätt till återbetalning eller kompensation.

13. SEKRETESS

13.1. Inläggsansvarig ska iaktta sekretess avseende uppgifter om MARKNAN och tjänsterna som inte är allmänt kända och som Inläggsansvarig får reda på i samband med Inlägg eller kontakt med MARKNAN.

14. ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR

14.1. Utöver villkoren i detta avtal, gäller även villkoren som framgår i MARKNAN:s Allmänna användarvillkor.